La realitat
Addiccions vs Vida

 • Els joves espanyols són els majors consumidors de tabac, cannabis i cocaïna d’Europa.

 • Més del 90% dels joves admeten consumir alcohol.

 • Espanya és líder europeu en addicció adolescent a Internet.

 • La taxa d’incidència de la Sida a Espanya supera en quatre punts la mitjana de la Unió Europea.

 • Especialment en joves d’entre 15 i 25 anys, la taxa de nous infectats amb el virus VIH és de 41%.

 • Es creu que a Espanya, 50.000 persones són portadors de VIH i no ho saben.

 • Som conscients del creixent problema de les addiccions que afecten a joves de tot el món. És per això que oferim una alternativa a través d’un programa preventiu anomenat ADDICCIONS VS VIDA, que ha donat resultats molt positius a les escoles i institucions educatives d’Amèrica del Sud, Centre Amèrica, França i Portugal, essent aquests dos països els més recents i amb avaluacions sorprenents.

  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.
  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.
  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.
  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.
  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.
  Dades de l'estat sobre el consum de drogues de gent entre 15 i 34 anys, dades obtingudes entre els anys 2011 i 2012.

  (C) Palabra de Vida 2014